Prärien
"Spännande, lättskött och älskad av småkrypen"

Prärien består av en mångfald av blommande örter och ett fåtal gräsarter från de vidsträckta vidder som en gång i tiden täckte stora delar av centrala Nordamerika. En prärie är en av trädgårdens mest lättskötta planteringar. Dessutom utgör den ett paradis för nektarsugande insekter under sensommaren och långt in på hösten. Bland de främsta fjärilsväxterna märks den eleganta blekblommiga solhatten (Echinacea pallida), den senblommande luktastern, (Aster novi-angliae) och förstås de olika arterna av rosenstav (Liatris).

Det är präriens speciella gräsarter som gör planteringarna näst intill underhållsfria. Gräsens filtartade rotsystem täcker så gott som helt de övre jordlagren och konkurrerar därför effektivt ut alla försök till etablering från allsköns ogräs. Kalkongräs (Andropogon gerardii) och jungfruhirs (Panicum virgatum) är några av de viktigaste präriegräsen. Flera av örterna i prärien har istället långa pålrötter och klarar därför konkurrensen från gräsen bättre.

Projektinformation
Design: Peter Gaunitz, Peter Gaunitz AB
Genomförande: Haninge kommun
Anläggningsår: 2005
Foto: Peter Gaunitz AB och Prairie Nursery of Westfield, Wisconsin, USA