Om parken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tuvrörets ax i vinden"

I Tungelsta trädgårdspark finner du som besökare utrymme för stilla avskildhet och aktiv gemenskap. Här kan du hitta inspiration till den egna trädgården eller besöka den spännande lekplatsen.

Ursprungligen bestod Tungelsta trädgårdspark av två slumrande gamla villaträdgårdar. Trädgårdsstrukturen kan fortfarande urskiljas genom förvildade häckar, gamla frukträd och spridda lövträd.

Vit rosenskära

Rocklösaån som slingrar sig genom området har på ett naturligt sätt införlivats i dagens park. För att skapa en kontrast till den gamla trädgårdsstrukturen har klippta avenbokshäckar planterats i strama rader. Sommartid erbjuder planteringsytorna mellan häckraderna besökaren ett varierande innehåll av perenner och sommarblommor.

I den centrala delen av parken har en av våra mest kända konstnärer, Jan Håfström, gestaltat "Tornet". Utgångspunkten för den konstnärliga utsmyckningen är platsens historia. Konstverket samspelar också med den nya trädgårdens innehåll och är tänkt att förstärka platsens intima och täta karaktär.
"Tornet"

Tungelsta trädgårdspark med Jan Håfströms "Tornet" invigdes 7:e september år 2002.

Ansvarig för parken är Haninge kommuns parkavdelning

Perennplanteringen...läs mer
Prärien...läs mer
Ernst Bergströms perennbård...läs mer