Om föreningen

 

Föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta bildades hösten 1999

Föreningen är öppen för alla som:

  Är intresserade av Tungelstas trädgårdskultur.

  Vill bevara kunskapen om och påverka utveck­lingen i Tungelsta

*  genom att organisera kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om trädgårds­bruket.

*  genom att delta aktivt i Tungelstas planering.

  Samlar material från och dokumenterar historia och nutid för att utöka Folk & Trädgårdsmuseet i torkladan.

Du är välkommen att vara aktiv medlem och delta i något eller några av följande projekt:

  Samla/skänka föremål till museet (bilder, litteratur, verktyg m m)

  Katalogisera samlade objekt

  Dokumentera miljöer och föremål

  Delta i fortsatt utformning av Tungelsta trädgårdspark

  Inreda och sköta om växthuset och torkladan i parken

  Förverkliga idén med museum och kafé i parken

  Organisera kurser, utflykter och föredrag

  Sprida information

  Värva medlemmar

 

Vi kommer att ha fler aktiviteter som vi tror ska intressera både nya och gamla medlemmar.

Du kan också välja att vara passiv medlem och stödja föreningens ändamål.

Du som är intresserad - kontakta någon i styrel­sen.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vi är stolta över att idag kunna se trädgårdsparken i full blom och väldigt glada över att växthuset och torkladan redan har fyllts med många aktiviteter och människor.

Vi hoppas kunna locka och inspirera fler att bli medlemmar och verka för en blommande kultur i Tungelsta.

*********

Stadgar (rev 2017)

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012