Välkommen till våra aktiviteter!

Kalendarium

Modellbygget
i museet fortsätter.

MODELLBYGGE I MUSEET MED JÄRNVÄG OCH VÄXTHUS, Torkladan
Jan Sandh bygger på en modell över Tungelsta som det såg ut på 50-60-talet.
Var med och bygg eller bara titta på. Vi behöver fler som hjälps åt!
Kontakta Janne, mobil 070-761 72 09, om du vill delta i bygget framöver.

FORTLÖPANDE INFO
OM MÖJLIGA AKTIVITETER!

På grund av restriktionerna för coronapandemin har vi tyvärr inte möjlighet att ordna julmarknaden som vi brukar ha i december.
Vi återkommer med info om det blir några andra aktiviteter under vintern, med begränsat deltagarantal.
Håll utkik här på hemsidan och på Facebook!