Ernst Bergströms Perennbård
I denna rabatt finns en liten del av Ernst Bergströms (1914-1997) stora samling trädgårdsväxter, skänkta till glädje för parkens besökare.

Ernsts Bergströms far köpte mark på Hammarbergsvägen i Tungelsta, år 1904. Här byggde Ernst Bergström så småningom ett eget hus och anlade en trädgård som vittnade om hans stora intresse för både vackra och sällsynta trädgårdsväxter. Den storslagna trädgården visade Ernst för alla, antingen de kom i busslaster eller på enskilt besök. Generöst delade han med sig både av sitt stora kunnande och sina plantor till den som var intresserad.