Historiskt arkiv

 

Historiska bilder över Tungelsta

Här har vi samlat några bilder från foton och vykort över Tungelsta i gamla tider.

Klicka här för att komma till samlingen!

 

Trädgårdsnäringen
Kring förra sekelskiftet styckades gårdar av olika storlek upp i mindre enheter på flera håll i Stockholmstrakten för att erbjuda de breda befolkningsgrupperna ett alternativ till emigration till Amerika. Vid Tungelsta köpte AB Hem På Landet i början av 1900-talet upp flera gårdar, som kom att bli trädgårdsfastigheter.

En positiv faktor vid etableringen av "Tungelsta träd­gårdsstad" var Nynäsbanan som invigdes 1901. Den gav nära tillgång till Stockholms-marknaden. Viktigt var även tillgången till vatten via Rocklösaån som rinner genom samhället.

Blomsterodlingen har alltid dominerat. Trädgårdsnäringen var som störst kring 1940 med ett 100-tal företag. I dag finns ca 10 handelsträdgårdar kvar (2014).

Växthusen är fortfarande ett dominant inslag i Tungelstas bebyggelsemiljö, men en stor del av de äldre växthusen är övergivna. De förfaller efterhand och ett kulturarv håller sakta på att försvinna, både byggnader och yrkeskunnande.

Tvätterierna
Från mitten av 1800-talet och till i stort sett 1960-talet har det förekommit tvätteriverksamhet i kommunerna runt Stockholm. Kunderna var till största delen Stockholmare. I storstaden uppskattade man lantluften i den rena tvätten.

Mer än varannan småbrukare i Tungelsta-området lär ha sysslat med tvätteri för att dryga ut inkomsten.

Många tvätterier låg mellan Tungelsta och Västerhaninge. Man kan fortfarande se torklador om man rör sig i dessa trakter. Torkladorna är idag de enda synliga vittnesbörden om denna svunna arbetslivsepok.